Project omschrijving

Waterinstallatie, gasinstallatie, buiten- en binnenriolering, verwarmingsinstallatie met vloerverwarming, mechanische ventilatie en zinken goten en hemelwaterafvoeren.